UAB „Biochemlit” inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus

UAB „Biochemlit” įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Kuriant ir diegiant inovatyvius e. komercijos modelius elektroninėje svetainėje bus sukuriama nauja, inovatyvi paslauga, kuri apims informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu sprendimus. Siekiama, kad prie programos klientai galėtų prisijungti iš bet kurios pasaulio vietos.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti inovatyvūs skaitmeniniai elektroninės svetainės sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą.

Projektas finansuojamas UAB „Biochemlit” nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 49 725,00 Eur.

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Biochemlit”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.22 – 2023.02.18.