HoTGO ŠILUMNEŠIS EG-20 ETILENGLIKOLIO PAGRINDU | PARUOŠTAS NAUDOTI 5kg

Antikoroziniai priedai efektyviai apsaugo šildymo, šaldymo ir vėdinimo sistemose esančius metalus nuo korozijos.

HEAT-TRANSFER AGENT EG-20 | ETHYLENE GLYCOL-BASED | READY TO USE

ŠILUMNEŠIS EG-20 (PAGAMINTAS ETILENGLIKOLIO PAGRINDU)
Paskirtis: efektyvus ir kokybiškas šilumos nešiklis, pagamintas etilenglikolio pagrindu. Skirtas šildymo, šaldymo ir vėdinimo sistemų užpildymui. Produkto naudojimas gali pailginti šilumos sistemų naudojimo laiką. Saugo šilumos sistemas nuo užšalimo, išjungus šildymą.
Sudėtis: nudruskintas vanduo, Etilenglikolis, antikoroziniai ir stabilizuojantys priedai. Naudojimas: Įrenginį užpildykite vadovaudamiesi įrenginio instrukcija.
Laikymo sąlygos: Laikyti hermetiškai sandarioje talpoje, vėdinamoje patalpoje. Tuščią praskalautą talpyklą atiduoti perdirbti.
Atsargumo priemonės: Sudėtyje yra etilenglikolio. ATSARGIAI. Kenksminga prarijus. Gali pakenkti inkstams, jei medžiaga veikia ilgai ir kartotinai. Prarijus kreiptis į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba į gydytoją. Išsiskalauti burną. Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas. Naudojant produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

PANAŠŪS PRODUKTAI