HoTGO ŠILUMNEŠIS EG-75 ETILENGLIKOLIO PAGRINDU | KONCENTRATAS 5kg

Antikoroziniai priedai efektyviai apsaugo šildymo, šaldymo ir vėdinimo sistemose esančius metalus nuo korozijos.

HEAT-TRANSFER AGENT EG-75 | ETHYLENE GLYCOL-BASED | CONCENTRATE

ŠILUMNEŠIS EG-75 (PAGAMINTAS ETILENGLIKOLIO PAGRINDU)
Paskirtis: efektyvus ir kokybiškas šilumos nešiklis-koncentratas, pagamintas etilenglikolio pagrindu. Skirtas šildymo, šaldymo ir vėdinimo sistemų užpildymui. Produkto naudojimas gali pailginti šilumos sistemų naudojimo laiką. Saugo šilumos sistemas nuo užšalimo, išjungus šildymą.
Sudėtis: Etilenglikolis, antikoroziniai ir stabilizuojantys priedai.
Laikymo sąlygos: Laikyti hermetiškai sandarioje talpoje, vėdinamoje patalpoje. Tuščią praskalautą talpyklą atiduoti perdirbti.
Atsargumo priemonės: Sudėtyje yra etilenglikolio. ATSARGIAI. Kenksminga prarijus. Gali pakenkti inkstams, jei medžiaga veikia ilgai ir kartotinai. Prarijus kreiptis į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba į gydytoją. Išsiskalauti burną. Po naudojimo kruopščiai nusiplauti rankas. Naudojant produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Naudojimas: prieš naudojimą koncentratą būtina praskiesti nudruskintu vandeniu. Įrenginį užpildykite vadovaudamiesi įrenginio instrukcija. Skiedimo santykis (koncentratas: vanduo):

PANAŠŪS PRODUKTAI