Produktas Namų kvapas “VORO BAIMĖ ®” papildymas, 200ml

4.95

Pridėti į mėgstamiausių sarašą
Pridėti į mėgstamiausių sarašą
Voro baimė, namų kvapas
■ šio kvapo nemėgsta vorai ir daugelis kitų vabzdžių
■ pagamintas iš natūralių medžiagų
■ su eteriniais aliejais
■ ant drabužių
■ wc gaiviklis
■ automobilio salone
■ jachtų burėms
■ kelionėms
LT  Purškite ant tos vietos, kurioje gali gyventi voras ar kiti vabzdžiai arba tiesiai ant voro. Galima purkšti ant visų paviršių viduje ir lauke, taip pat ant drabužių. Pvz. kambario kampuose, aplink langus ir duris, po lova, tas vietas kur yra voratinkliai. Taip pat automobilius, jachtas, sandėliukus, rūsius, spintas, ir t.t. Biologiškai skaidus. Išbandykite nematomoje vietoje ar nepalieka dėmių. Šepečių ar šluostės pagalba išvalyti voratinklius.
EN То make the scent last longer, spray it оп surfaces, for example, іn room corners, around windows and doors, under the bed. You сап also use it іn your саг, yacht, warehouse, cellar, closets, etc. Biodegradable. Test іn ап inconspicuous place to avoid stains.
RU Чтобы запах дальше сохранялся, распрыскивайте его на поверхности, например, в углах комнаты, вокруг окон и дверей, под кроватью. Вы также можете использовать его в автомобиле, на яхте, в складе, подвале, в шкафах и так далее. Биоразлагаемый. Проверьте на незаметном месте, чтобы избежать пятен.
Sudėtyje уrа: isopropanol, anijonines РАМ< 5 %, lavandula angustifolia ext., lemon essential oil, eucalyptus globulus ext., peppermint ext., cymbopogon citratus leaf oil, cinnamomum zeylanicum ext.
Atsargiai Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų аkіų dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų j aplinką. PATEКUS Į АКІS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie уrа ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu аkіų dirginimas nepraeina: kreiptis j gydytoją. Turinį/talpyklą išmesti laikantis teises aktais nustatytų reikalavimų.

PANAŠŪS PRODUKTAI