UAB „Biochemlit” inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus


UAB „Biochemlit” inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus


UAB „Biochemlit” įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Kuriant ir diegiant inovatyvius e. komercijos modelius elektroninėje svetainėje bus sukuriama nauja, inovatyvi paslauga, kuri apims informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu sprendimus. Siekiama, kad prie programos klientai galėtų prisijungti iš bet kurios pasaulio vietos.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti inovatyvūs skaitmeniniai elektroninės svetainės sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą.

Projektas finansuojamas UAB „Biochemlit” nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 49 725,00 Eur.

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas UAB „Biochemlit”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.22 – 2023.02.18.

Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0062 „UAB “Biochemlit” produkto pakuotės dizaino projektas“Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0062 „UAB “Biochemlit” produkto pakuotės dizaino projektas“

UAB „Biochemlit“ įgyvendina projektą, kurio tikslas yra padidinti gaminių patrauklumą, paklausą ir įmonės produktyvumą. Projekto įgyvendinimo metu yra planuojama vykdyti 5 dizaino sprendinių sukūrimo veiklą: bus kuriami produktų pakuočių dizainai.

Projektas finansuojamas UAB „Biochemlit“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-08-06
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021-06-10